WHO دو روش درمانی جدید برای بیماری کووید-19 را تایید کرد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) استفاده از دو روش درمانی جدید را در بحبوحه بستری شدن در بیمارستان برای بیماران مبتلا به کووید-19 توصیه کرده است.

به گزارش ایسنا، سازمان جهانی بهداشت (WHO) با توجه به شیوع سویه‌های omicron در سیستم سلامت در سراسر جهان، دو روش درمانی جدید را برای کرونا تایید کرد. کارشناسان این سازمان یک داروی آرتریت به نام باریستینیب و آنتی بادی Sotrovimab را برای جلوگیری از بیماری شدید و مرگ ناشی از کووید-19 توصیه کردند.

کارشناسان اکیدا استفاده از بارسیتینیب را به عنوان جایگزینی برای مسدود کننده های اینترلوکین-6 (IL-6) در ترکیب با کورتیکواستروئیدها برای درمان بیماران مبتلا به کووید-19 توصیه می کنند. به گفته آنها، مصرف این دارو همراه با کورتون در بیماران مبتلا به کووید-19 شدید، احتمال زندگی آنها را افزایش می دهد و نیاز به استفاده از تنفس مصنوعی را کاهش می دهد.

کارشناسان همچنین پیشنهاد می‌کنند که بارسیتینیب و مسدودکننده‌های گیرنده IL-6، مانند تولیزوماب و ساریلوماب، اثرات مشابهی دارند و تصمیم‌گیری در مورد تجویز باید بر اساس مسائلی مانند هزینه و تجربه باشد.

به گزارش هندوستان تایمز، آنها همچنین سوتروویماب را برای افراد مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب خفیف که در معرض خطر بالاتر بستری شدن در بیمارستان هستند، مانند افراد مسن و کسانی که بیماری های مزمن دارند، توصیه کردند. استفاده از این آنتی بادی در بیماران مبتلا به نوع خفیف بیماری، خطر بستری شدن در بیمارستان را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. اما با توجه به دستورالعمل های صادر شده، این دارو ممکن است تاثیر کمی بر مرگ و میر و مصرف تنفسی داشته باشد.

  انتقاد یکی از نمایندگان مجلس خبرگان از استفاده از زنان آراسته در تبلیغات تلویزیونی - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید