G7 نگران وضعیت اقتصاد جهانی است – خبر زنده

شولتز در حاشیه اجلاس G7 در حومه آلمان در گارمین به خبرنگاران گفت: “اقتصاد جهانی در اولین جلسه اجلاس مورد بحث قرار گرفت و همه کشورهای G7 نگران بحران هایی هستند که باید بر آنها غلبه کرد.” به گزارش ایسنا بسیاری از کشورها با رشد اقتصادی پایین، تورم بالا و کمبود مواد خام مواجه هستند.

به گزارش تاس، صدراعظم آلمان تاکید کرد که «همه اینها یک چالش جدی است و ما باید مسئولیت مشترک را بر عهده بگیریم».

وی گفت اجلاس سران G7 “پیام روشن وحدت و قدرت” را از غرب در مواجهه با مشکلات موجود منتقل می کند.

  من از یک توافق گسترده تر، قوی تر و بلندمدت با ایران حمایت می کنم

دیدگاهتان را بنویسید