57 ورزشکار دیگر افغانستان را ترک کرده اند

بر اساس گزارش فیفا، 57 فوتبالیست دیگر افغانستان به همراه خانواده هایشان کشور را به مقصد دوحه قطر ترک کرده اند.

به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورتال، فیفا اعلام کرد که 57 تن دیگر از اعضای تیم فوتبال و بسکتبال زنان افغانستان به همراه خانواده هایشان کشور را به مقصد دوحه قطر ترک کرده اند.

فیفا می گوید برای تضمین سلامت این افراد از نزدیک با قطر همکاری کرده است.

نگرانی در مورد ایمنی آن دسته از افرادی که به ویژه در کشور خود در معرض خطر هستند در حال افزایش است.

در اولین رژیم طالبان که تا سال 2001 ادامه داشت، زنان اجازه ورزش نداشتند.

دیدگاهتان را بنویسید