1250 تن سرم ذخیره شده پاکسازی شد

به گزارش ایسنا، ردیابی آخرین ترخیص سرم های ذخیره شده در گمرک با توضیح معاون فنی گمرک ایران همراه شد مبنی بر اینکه پس از دستور دادستانی تهران در شهریورماه مبنی بر هدف گذاری حدود 1300 تن سرم های ذخیره شده، سرانجام ردیابی شد. وزارت بهداشت با بررسی، مجوز لازم را صادر و محموله ها آزاد شد.

آرونچی گفت که از 1300 تن، بیش از 1250 تن سرم پاکسازی شده و حدود 50 تن باقی مانده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: واردات سرم از نیمه دوم مرداد ماه آغاز شد که با توجه به نیاز داخلی، واردات سرم آغاز شد و گمرک سرم های وارداتی را با تحویل کامل و با مجوز وزارت بهداشت آزاد کرد. حدود 50 تن سرم وارد گمرک شهید رجایی شد که تشریفات گمرکی امروز انجام و این محموله ترخیص شد.

دیدگاهتان را بنویسید