10 دلیل که چرا مردان نمی توانند با زنان قوی کنار بیایند

همزیستی

انجمن 24 – در میان عوامل دیگر، سختی ها، فداکاری ها و فداکاری های زنان در تقویت آنها نقش اساسی دارد. داشتن زنان قوی در زندگی همه یک امتیاز است، اما گاهی اوقات برخی از مردان متوجه آن نمی شوند. زنان قوی درد را تحمل کردند، تجربیات دلخراشی را تجربه کردند و سخاوتمندانه عمل کردند. اما چرا بسیاری از مردان نمی توانند با زنان قوی برخورد کنند؟

1. یک زن قوی نیازی به مردی ندارد که برای او بجنگد

یک زن قوی نشان می دهد که در عین حال که عاشق شوهرش است، آنها نیز مستقل هستند. خانم ها خودشان می توانند این کار را انجام دهند. زن قوی حاضر است برای خود و همسرش بجنگد، اما نیازی به مبارزه مرد برای او احساس نمی کند.
اگر مشکلی باشد خودش حل می کند. او به عنوان یک قربانی منتظر نمی ماند تا مرد راه حلی برای او بیابد. اگر چنین زنی را دوست دارید، به سراغ او بروید، نه جلوی او.

2. یک زن قوی می داند که چه می خواهد

یک زن قوی می داند که به دنبال چه چیزی است، چگونه به آن دست یابد و در این راه چه چیزی را باید تحمل کند. اگر مردی را دوست دارد، ابتکار عمل را به دست می گیرد. او منتظر نیست که مرد قدم اول را بردارد. چنین زنانی شخصیت قوی دارند که برای برخی از مردان می تواند وحشتناک باشد. آنها مسلط نیستند. تنها مردی با اعتماد به نفس کافی می تواند با قدرت چنین زنی کنار بیاید.

3. زن قوی نیاز به صداقت دارد و آسیب پذیر است

زن قوی مستقیماً از عمق مشکل، آسیب و تجربیات دشوار صحبت می کند. او مردی می خواهد که صادق و آسیب پذیر باشد زیرا سختی های زیادی را پشت سر گذاشته است و می خواهد بداند که تنها نیست. اما مردان اغلب آسیب پذیر هستند زیرا احساس ضعف می کنند. اگر می خواهید زن قوی زندگیتان شما را تحسین کند، از آسیب پذیر به نظر رسیدن نترسید.

4. زن قوی از صمیمیت نمی ترسد

یک زن قوی مرد را به صادقانه ترین راه به چالش می کشد. او به صمیمیت و صمیمیت به هر شکلی نیاز دارد. او چیزی را برای خودش نگه نمی دارد. زیرا یک زن قوی با زنانگی خود احساس راحتی می کند.

5. یک زن قوی می تواند دروغ ها را پیدا کند

زن قوی صادق است و انتظار اعتماد کامل در رابطه را دارد. آنها می توانند یک دروغ را در یک چشم به هم زدن احساس کنند، بنابراین مردان نباید سعی کنند دروغ مناسب را تحقق بخشند. هیچ توضیح نادرستی به زن قوی زندگی خود ندهید.

6. زن قوی نیاز به عزت و ثبات دارد

یک زن قوی نمی تواند شخصیت های بی ثبات و مردد را تحمل کند. او می خواهد بداند که مردی که دوستش دارد صادق است، به او احترام می گذارد و به قولش پایبند است. اگر احساس کند این فرد از آنها دور می شود و مانند خودش رفتار می کند و ترجیح می دهد به بازی برود.

7. زن قوی لجباز است

یک زن قوی بر بسیاری از چالش ها و موانع غلبه کرده است. در واقع، به همین دلیل است که او قوی است. او باید در تاریک ترین لحظات زندگی خود قوی بماند. بنابراین او می داند که می تواند هر چیزی را تحمل کند و این لجاجت برای برخی از مردان قابل درک نیست.

8. یک زن قوی منتظر شما نیست

زن قوی اگر بداند شوهرش فداکار و وفادار به اوست، با شوهرش به قعر جهنم می رود. اما یک اشتباه برای ترک همسرش برای همیشه کافی است. او منتظر نمی ماند تا مرد بین او و دیگری یکی را انتخاب کند. چنین زنی در این اسباب بازی ها گنجانده نمی شود.

9. یک زن قوی شما را بدون قید و شرط دوست دارد

عشقی که از یک زن قوی دریافت می کنید واقعی است. مثل عشق مادر به فرزندش. وقتی او این عشق را متقابلا احساس می کند، برای خوشبختی مرد هر کاری می کند. او از او حمایت می کند، به او کمک می کند و برای او می جنگد. بسیاری از مردان نمی توانند چنین عشقی را تحمل کنند و از عمق و شدت آن می ترسند. حتی مردان ضعیف اغلب فرار می کنند.

10. یک زن قوی به شما نشان می دهد که چه کسی هستید

پذیرفتن چیزی که در خودمان دوست نداریم سخت است. یک زن قوی در مورد مراقبت از این قسمت های شوهرش صحبت می کند. همچنین به شما کمک می کند که ببینید چقدر استثنایی و قوی هستید. او در کنار شما می ایستد و به شما حس پذیرش و اعتماد به نفس می دهد.


بیشتر بخوانید: پیامدهای وابستگی زوجین به خانواده بعد از ازدواج


برخی از مردان نمی توانند این شوک عاطفی را تحمل کنند. به همین دلیل است که زنان قوی مردان قوی پیدا می کنند. زیرا ضعیف ترها چند تعهد اول را با موفقیت پشت سر نمی گذارند. مردان ضعیف نمی دانند با صداقت، هوش، قدرت و استقلال یک زن قوی چه کنند.

اما یک مرد قوی احتمالاً کار یک زن قوی است و او می داند که چگونه یک زن قوی را اداره کند و از آن حمایت کند.

دیدگاهتان را بنویسید