“گوشت بره” – خبر زنده

گروه عکس الف
4010404015

بره سر در 55 کیلومتری مرکز رودبار و 40 کیلومتری رستم آباد قرار دارد. راس بره در مرکز ولسوالی هرگام در ارتفاع 1250 متری در دریای آزاد قرار دارد. از شمال به بافت قدیم بره سراز از جنوب به جنگل ها و مراتع و حوض های زیبای ویستان و از سوی دیگر همجواری با منطقه دمشق به روستاهای تیه و دوسالده محدود می شود. از شرق و روستای چهار محال.غرب.

  خودکشی همزمان دختر و پسر جوان روی پل عابر پیاده / فیلم 18+

دیدگاهتان را بنویسید