گنبد هارونیه | انجمن 24

109587 753 خبر زنده

تاریخ ساخت این بنا به قرن هفتم یا هشتم هجری قمری برمی گردد. اما این هنوز به طور کامل ثابت نشده است. هارونیه در بین مردم به آرامگاه هارونیه، گنبد هارونیه و آرامگاه هارونیه نیز معروف است.

دیدگاهتان را بنویسید