گزارش بیل مکانیکی از پیشرفت مذاکرات در فراکسیون مستقلین ولایی – خبر زنده

محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا، به تشریح دیدار فراکسیون مستقلین ولایی با علی باقری، رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای پرداخت و گفت: ایشان اهل مذاکره بودند. وی گزارشی از وضعیت مذاکرات و پیشرفت آنها ارائه کرد.

وی افزود: آقای باقری همچنین به سفر نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی اشاره کرد و اعضای فراکسیون نیز نگرانی ها و نگرانی های خود را در مورد مذاکرات احیای برجام از جمله موضوع فرسایش برجام و امنیت سازمان ملل بیان کردند. و پیوند تحریم و مذاکره با تورم. . معیشت مردم و نگرانی از نقش میانجی در روند مذاکرات بیان شد.

این نماینده مجلس اضافه کرد: آقای باقری به سوالات نمایندگان پاسخ داد و تاکید کرد که دولت پایبندی خود را به اصول ثابت کرده و در مسیر خود ثابت قدم است. دولت تلاش کرد اقتصاد معیشتی را به برجام مرتبط نکند.

وی افزود: آقای باقری نیز تلویحاً موضوع فرسایش مذاکرات را پذیرفت، اما اشاره کرد که روند مذاکرات تحت کنترل تیم مذاکره کننده بوده است. وی در مورد نقش میانجی مذاکرات نیز گفت که آنها به دنبال منافع خود هستند.

محسنی بندپی گفت در نهایت باقری پاسخ روشنی در مورد زمان مذاکرات نداد. اعضای فراکسیون این سوال را مطرح کردند که باید مشخص شود تکلیف برجام چه زمانی مشخص می شود، اما آقای باقری گفت که مذاکراتی بین دو کشور وجود دارد و طرفین باید به توافق برسند. آقای باقری در پایان خاطرنشان کرد: سفر نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی یک ابتکار رسمی و نه اساسی در روند مذاکرات بوده و ربطی به محتوای برجام ندارد.

  تلاش برای رفع قطعی اینستاگرام ادامه دارد - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید