کیسه های پر دلار در دادسرای شهرداری لواسان / فیلم

109533 474 خبر زنده

ارزش ارزها و ارزهای کیف های نشان داده شده در عکس ها 40 میلیارد تومان است. متهمان این پرونده در چندین پرونده به مشارکت در تشکیل شبکه رشوه و گرفتن رشوه متهم هستند.

تعداد بازدید: 2

دیدگاهتان را بنویسید