کشاورزان اصفهانی بر سر آب به توافق رسیدند

گروه ویدئویی A
4000904086

کشاورزان اصفهانی با صدور بیانیه ای به تجمع 16 روزه خود در بستر زاینده رود پایان دادند.

دیدگاهتان را بنویسید