کره شمالی یک موشک از قطار آزمایش کرد

گروه عکس الف
4001025034

رسانه ها گزارش دادند که مقامات کره شمالی دو موشک بالستیک به سمت قطار شلیک کردند. این موشک ها به اهدافی در دریا اصابت می کند.

  آلودگی هوا میراث گذشته است!

دیدگاهتان را بنویسید