کرباشی در بیمارستان 24 بستری شد

 کرباشی

انجمن 24- غلامحسین کرباشی به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان بستری شد.

این فعال سیاسی در حال درمان است و حال عمومی وی رو به بهبود است.

دیدگاهتان را بنویسید