چند نکته برای بهبود روابط بین والدین و نوجوانان

به گزارش ایسنا، نوجوانان به سرعت تغییر می کنند و این امر اغلب باعث اختلالات عاطفی، جسمی، روانی و اجتماعی در آنها می شود. درک این موضوع به والدین کمک می کند تا مرحله جدید و دشوار رشد فرزندشان را بهتر مدیریت کنند.

راهبردهای زیر می توانند به بهبود روابط والدین و نوجوانان کمک کنند:

به نوجوانان احترام بگذارید و به آنچه می گویند گوش دهید.

قوانین روشن و محکمی در مورد رفتار نوجوانان ایجاد کنید و به آنها اطلاع دهید.

به نوجوانان مسئولیت انجام برخی کارها را بدهید.

از آنها بخواهید همانطور که می گویند عمل کنند و شما هم همین کار را خواهید کرد.

* بدانید که نوجوانان در زندگی به شما نیاز دارند، اما با شرایط خاص خود، نه مانند دوران کودکی

  مجوز حرفه ای استقلال صادر شد

دیدگاهتان را بنویسید