چادرهای مزرعه در 4 شرایط از بستر خشک رودخانه زاینده رود خارج شد

به گزارش فارس، تصمیم بر بازگشایی آب زاینده رود و تعیین زمان بازگشایی و رهاسازی آب توسط نمایندگان صنف کشاورزی، شورای میراب ها و آب جمع آوری کنندگان و سازمان جهاد کشاورزی پس از بررسی میدانی گرفته شد. و اقدامات اولیه برای رفع موانع زهکشی آب. این گروه اعلام کرد که پس از خط قرمز آب شرب رهاسازی می شود.

به منظور جلوگیری از بروز مشکل شرب مردم شریف اصفهان، معادل حداقل 3 ماه نیاز شرب انسان در سد زاینده رود ذخیره می شود.

مقرر شد درخواست های 9 گانه که تکلیف و اختیار انجام آن در دستگاه های استانی است از امروز و کمیسیون های متشکل از اتحادیه کشاورزی (شورای میرابها و آباران) و شرکت آب منطقه ای و سازمان جهاد کشاورزی و استانداری آغاز شود. ، اجرای این قطعنامه ها را مدیریت کنید و مشکلات احتمالی را حل کنید.

مقرر شد 9 درخواستی که در سطح کشور یا سایر استان های حوزه زاینده رود محقق می شود حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط استاندار محترم پیگیری شود.

مقرر شد هر 15 روز یکبار گزارش پیشرفت کار از طریق رادیو و سایر رسانه های موجود به اطلاع کارکنان مربوطه برسد.

دیدگاهتان را بنویسید