پیک رستوران با ماشین تصادف کرد – خبر زنده

گروه ویدئویی A
4010328036

پیک یک رستوران در روسیه در حال دوچرخه سواری بود که با خودرویی تصادف کرد و روی زمین افتاد. البته در این حادثه پیک دوچرخه سوار آسیبی ندید.

  توافق 25 ساله ایران و چین و بلایی که بر سر محیط زیست می آید!

دیدگاهتان را بنویسید