پوشش بیمه ای رایگان برای ساکنان حومه شهر در دسترس است

85683 282 خبر زنده
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با تاکید بر اهمیت تسریع در اجرای نسخه الکترونیکی در کشور، گفت: در حال حاضر 65 درصد از نسخه های بیمه سلامت در سراسر کشور به صورت الکترونیکی صادر می شود. البته باید تاکید کرد که دانشگاه ها و مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت همکاری قابل قبولی داشتند که منجر به حصول نتایج مناسب شد.

دیدگاهتان را بنویسید