پل برفی نمک آبرود

گروه عکس الف
4001107020

تصویری زمستانی از پل معلق نمک آبرود در استان مازندران را مشاهده می کنید. این پل بر فراز دیو به طول 150 متر و ارتفاع آن از سطح زمین 45 متر است.

  جمع آوری میلیون ها نفر در صنعا نشانه پیروزی بر توطئه 7 ساله آمریکایی است

دیدگاهتان را بنویسید