پایگاه های مدیریت بحران تهران در حال تقویت است

به گزارش تسنیم، احمد واحدی وزیر کشور در بازدید از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه شش تهران، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در تهران باید به آن توجه شود، آمادگی در شرایط اضطراری است که باید به طور مستمر رصد و آماده شود. یک ضرورت

وی افزود: در حال حاضر حدود 100 پایگاه مدیریت بحران در تهران فعال است و این تعداد برای ارتقای آمادگی های بیشتر دو برابر خواهد شد.

وزیر کشور افزود: با توجه به اینکه تهران درگیر زلزله های متعددی است، امروز بخشی از این تمهیدات و تجهیزات در مناطق شش گانه شهر تهران مورد بازدید قرار گرفت تا در صورت نیاز به طرح توسعه کمک های لازم انجام شود.

واحدی گفت: ساماندهی مردم به صورت داوطلبانه انجام شد و ستاد فرماندهی لازم در این منطقه تشکیل شده و این امر باید به صورت مستمر انجام شود تا آمادگی نظارت ها حفظ شود.

وی تاکید کرد: باید اصل کمبود را در مواقع اضطراری پیش بینی کنیم و تجهیزات را در قالب پایگاه های محله ای و مجهز تهیه کنیم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بحث پایداری بسیار مهم است و برای تحقق آن نیاز به تجهیزات بیشتری داریم که باید آن را تامین کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید