پانزده هزار دلار برای مردی که می خواهد سگ شود! – خبر زنده

گروه ویدئویی A
4010307028

در ویدئویی که از یک مرد ژاپنی با پوشیدن کت طبیعی سگ منتشر شده است، می توان او را در حال انجام حرکاتی مانند سگ مشاهده کرد. پنجه‌اش را در هوا می‌چرخاند و مانند یک سگ واقعی دور می‌غلتد.

  نقض عدالت آموزشی با سهمیه های کنکور/ فرزندان مدرسان دانشگاه از ارث ژنتیکی خوبی برخوردارند. - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید