وضعیت آبادان در شب پنجم سقوط هواپیما – خبر زنده

گروه ویدئویی A
4010307010

چند صد نفر در چهارراه امیرکبیر آبادان به عزاداری همشهریان خود پرداختند. اگرچه این تجمع در دو شب گذشته مسالمت آمیز بوده است، اما امشب تمایل جمعیت برای ورود به محوطه برج به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن مردم از منطقه امدادی از گاز اشک آور و تیر استفاده کرد.

  فانوس دریایی پهلوی در وضعیت بحرانی قرار دارد - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید