وام چند میلیاردی دو بانک به اطلس خودرو – خبر زنده

به گزارش ایرنا، بر اساس اعلام بانک مرکزی فهرست بدهکاران کلان بانک های دولتی و خصوصی، شرکت اطلس خودرو 4 فقره وام کلان از بانک اقتصاد نوین و یک وام کلان از بانک پاسارگاد دریافت کرده است.

بدهی اطلس خودرو به بانک اقتصادنوین معوق شده است و این شرکت تا پایان سال گذشته در مجموع 89 میلیارد تومان بدهی معوق به بانک اقتصادنوین داشته است.

بدهی فعلی اطلس خودرو به بانک پاسارگاد 530 میلیارد تن است.

مجموع بدهی جاری و غیرجاری این شرکت به بانک پاسارگاد و اقتصاد نوین 652 میلیارد تن است.

وام چند میلیاردی دو بانک به اطلس خودرو

 – خبر زنده

  تخفیف برق به دست مشترکین منطقه ای رسیده است

دیدگاهتان را بنویسید