هیچ تعارفی از کارآفرینی که از یتیمان حمایت می کند، وجود ندارد

گروه ویدئویی A
4001025008

برنامه تعالی که در هفته جاری توسط علی رضوانی اجرا شد، به رضا گانی آبادی، یکی از کارآفرینان موفق کشور که از بیش از 5000 کودک بی سرپرست نیز حمایت می کند، تعلق گرفت.

  آغاز پیاده روی «روز قدس» تا ساعتی دیگر / 10 مسیر پیاده روی - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید