هواپیمای غول پیکر دریای خزر از گور برخاست

گروه ویدئویی A
4001029031

یکی از چشم نوازترین هواپیماهایی که تاکنون ساخته شده است، غول 308 تنی است که در روسیه به نام لونی ساخته شده است. نقطه روسی برای تبدیل شدن به یک جاذبه توریستی.

  ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در آستانه دو میلیون شدن است

دیدگاهتان را بنویسید