هندوانه هایی با بوی حشیش انجمن 24 – خبر زنده

هندوانه هایی با بوی حشیش  انجمن 24

 – خبر زنده

انجمن 24- سردار عباسعلی محمدیان در این خصوص گفت: در پی درگیری اطلاعاتی ماموران مبارزه با مواد مخدر استان های البرز و زنجان، مشخص شد یکی از قاچاقچیان سابقه دار مواد مخدر مقدار قابل توجهی حشیش خریداری کرده و روی آن را با هندوانه ترانزیت پوشانده است. در کنار استان آلبورگ است.

وی افزود: ماموران پس از رصد مسیر تریلی مواد مخدر آن را به میدان میوه و تره بار کرج هدایت و در یک عملیات غافلگیرانه راننده خودرو را دستگیر و خودرو را به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان منتقل کردند.

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: در بازرسی از کامیون توقیفی 250 کیلوگرم حشیش کشف شده در هندوانه کشف شد.

سردار محمدیان با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضایی خاطرنشان کرد: برای ریشه کنی معضل مواد مخدر در کشور نیاز به پاسخگویی عمومی در این زمینه است و هرگونه اخبار و اطلاعاتی در مورد قاچاقچیان مواد مخدر را به دست می دهد. پلیس.

  سردار فدوی: کشورهای همسایه یک خانواده هستند

دیدگاهتان را بنویسید