هنجارهای میوه های فصلی در مزارع میوه و تره بار

در آخر هفته آذرماه قیمت روز انواع میوه در میادین میوه و تره بار تهران اعلام شد که بر این اساس قیمت انگور شاهرودی و نارنگی جنوبی در حال کاهش و قیمت نارنگی کینو در حال افزایش است.

هنجارهای میوه های فصلی در مزارع میوه و تره بار

انجمن 24 طبق اعلام سازمان مدیریت میدان شهرداری تهران؛ قیمت روز انواع میوه های فصل در میادین میوه این شهرستان اعلام شد.


بیشتر بخوانید: بی توجهی به مولفه «صلاحیت» در انتصابات انجام شده در شهرداری تهران


بر این اساس قیمت انگور شاهرودی و نارنگی جنوبی کاهش یافته است.

قیمت انواع میوه های زمستانی در میادین به شرح زیر است:

1- یک کیلوگرم سیب قرمز 12200 تن
2- سیب زرد یک کیلوگرم 13800 تن
3- یک کیلوگرم پرتقال تامسون نورث 10300 تن است
4- یک کیلوگرم پرتقال رسمی جنوب 10300 تن است
5- نارنگی جنوبی یک کیلوگرم 13500 تن است
6- نارنگی شمالی یک کیلوگرم 14200 تن
7- یک کیلوگرم لیمو شیرین 18500 تن است
8- یک کیلوگرم انار 16700 تن است
9- یک کیلوگرم انگور شاهرودی 14500 تن
10- یک کیلوگرم موز 28 هزار تن
11- یک کیلوگرم کیوی 14300 تن
12-5 کیلوگرم خربزه برای 32500 تن

دیدگاهتان را بنویسید