همه چیز در مورد لیشمانیوز

گروه عکس الف
4001025009

با افزایش تعداد سگ ها و دفع غیربهداشتی نخاله ها و نخاله های ساختمانی، بیماری سالک در روستاهای تهران افزایش چشمگیری پیدا کرده است که در صورت عدم رعایت بهداشت می تواند بحرانی شود.

  4 + 1 اعضا با ایالات متحده در وین ملاقات می کنند

دیدگاهتان را بنویسید