نقص در سیستم پرداخت الکترونیکی پمپ بنزین ها برطرف شد

به گزارش مهر کرامت ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اشاره به مشکل قطع شدن سیستم پرداخت پمپ بنزین ها گفت: پمپ بنزین ها دارای سیستم پرداخت الکترونیکی هستند که متعلق به سامانه پرداخت است. بانک ملت».

وی افزود: حوالی ساعت 14 این سامانه با مشکل مواجه شد و پس از 40 دقیقه با تلاش همکاران شرکت مشکل برطرف شد و حوالی ساعت 14:40 پرداخت الکترونیک از سر گرفته شد و هم اکنون در جایگاه ها مشکل وجود دارد.

ویس کرمی با تاکید بر اینکه این مشکل در حوزه نرم افزار بانک ملت است و مشکل سامانه کارت هوشمند سوخت نیست، گفت: مشکلات نرم افزاری که به سرعت قابل حل است طبیعی است و به دلیل جهانی بودن این سامانه در حال حاضر وجود دارد. در کل کشور مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید