نظارت مناسبی بر مصارف بودجه دریاچه ارومیه وجود ندارد

به گزارش ایسنا، علی کامیار امروز 13 آذرماه در جلسه هماهنگی مصوبات دیوان محاسبات کشور که در اتاق جلسات این اداره کل برگزار شد، افزود: به استان های معدنی بازگشت.

کامر با تاکید بر اینکه موضوع دریاچه ارومیه یک موضوع جزئی نیست، تصریح کرد: موضوع احیای دریاچه ارومیه یک معضل ملی و فراملی است و محیط زیست و زندگی میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به توجه بودجه به احیای دریاچه ارومیه توجه خوبی شده و اعتبارات کافی نیز تخصیص داده شده است اما نظارت خوبی بر بودجه و مصارف آن وجود ندارد.

کمر خاطرنشان کرد: اقدامات بین المللی برای احیای دریاچه ارومیه شاید موثر باشد اما متاسفانه تحریم ها این منطقه را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: آذربایجان غربی زمانی می تواند در همه زمینه ها پیشرفت کند که از همه پتانسیل ها و فرصت های آن استفاده کنیم.

وی یادآور شد: تورم بالا در استان و رتبه بیست و نهم کشور نشان می دهد که در این استان کار وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید