نشست سرزده مدیر موسسه اطلاع رسانی با موسسه کیهان – خبر زنده

به گزارش فارس، سردبیران روزنامه های اطلاعات و کیهان امروز شنبه گفت و گوی صمیمانه ای داشتند.

کشورهایی که با یکدیگر بیگانه نبودند، خاطرات خود را از مرحوم دوایی و یاد و خاطره آن مرحوم بیان کردند.

این جلسه نیز بدون تکلف پشت میز شریعتمداری برگزار شد که مملو از نسخه های مطبوعات روزانه بود و آقای صالحی گفت که این فضا را بیشتر دوست دارد.

جلسه مدیران مسئول کیهان و اطلاعات حدود یک ساعت به طول انجامید و قرار بود هر از چند گاهی ادامه یابد.

  پلیس از جریمه سگ های ولگرد و رانندگان مست انتقاد می کند - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید