مصرف برق به رکورد 63000 مگاوات رسید – خبر زنده

گزارش جدید شرکت مدیریت شبکه برق ایران حاکی از آن است که میزان مصرف برق روز گذشته نسبت به روز دوشنبه 505 مگاوات افزایش یافت که به 62 هزار و 968 مگاوات رسید.

همچنین این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2000 مگاوات افزایش یافت که 61385 مگاوات بود.

در عین حال، بخش صنعتی مصرف خود را به 3613 مگاوات کاهش داده است تا به تامین برق پایدار کمک کند.

مصرف برق به رکورد 63000 مگاوات رسید

اگرچه روند مصرف برق شبانه نسبت به روز کاهش داشت، اما با مصرف 60 هزار و 695 مگاوات در ساعت 21 و 23 دقیقه نسبت به ساعت مشابه شب گذشته که 60 هزار و 677 مگاوات مصرف برق دارد، بیش از 200 مگاوات افزایش یافت.

مصرف شب گذشته نیز نسبت به زمان مشابه پارسال که 57 هزار و 200 مگاوات برق مصرف شده بود بیش از 3 هزار مگاوات افزایش داشت.

این در حالی است که بخش صنعت مصرف خود را در شب نسبت به روز اندکی افزایش داد و به 3843 مگاوات رسید.

  راه اندازی وب سایت هندی و آذربایجانی رهبر معظم انقلاب

دیدگاهتان را بنویسید