مسدود شدن محور هرم آباد – زال پس از سقوط از کوه / فیلم

109801 373 خبر زنده

به دلیل بارندگی شدید روز گذشته و ریزش کوه در محور هرم آباد – پل هال این محور مسدود است. بارندگی شدید روز جمعه (24 دی ماه) که به 135 میلی متر در منطقه پالم پلدختر رسید، منجر به سیل، ریزش کوه و تخریب 90 کیلومتر بزرگراه شد. در حال حاضر خط برگشت، یعنی. جاده پل زال به خرم آباد بازگشایی و تردد در آن برقرار شد. اما ممکن است تا یک هفته طول بکشد تا برگه مسدود شده دوباره باز شود.

تعداد بازدید: 0

دیدگاهتان را بنویسید