مرگ تلخ 2 نوجوان بر اثر برخورد قطار

 برخورد قطار

انجمن 24 – روز گذشته دو چوپان نوجوان روستای زرده در مسیر راه آهن کشور به چمسنگر لرستان در حالی که دام هایشان در حال عبور از خط راه آهن بودند با قطار باری دیزلی برخورد کردند و در دم جان باختند.

مرگ تلخ 2 نوجوان بر اثر برخورد قطار

متأسفانه سال هاست که با وجود وقوع چنین حوادثی هنوز دسترسی مناسبی به بسیاری از روستاهای اطراف راه آهن لرستان وجود ندارد.

  گرانی دلار بازار خودرو را تکان داد/ 16 بیش از 5 میلیون تن افزایش یافت

دیدگاهتان را بنویسید