مرکز خدمات زنان بی سرپرست نباید تعطیل شود

 زنان بی خانمان

انجمن 24- طی روزهای اخیر اخباری مبنی بر تلاش شهرداری تهران برای تعطیلی مرکز نگهداری زنان بی سرپرست منتشر شده است. معاون دادستان کل کشور برای جلوگیری از این امر نامه ای به زاکانی نوشت که حاوی نکات مهم و حمایت از این زنان است.

علی مجتهدزاده حقوقدان و حقوقدان در این خصوص نوشت: اولین مورد این بود که آقای عمرانی از زاکانی خواست تا از طریق بیلبوردها و سایر امکانات تبلیغاتی در جنوب شهر، فعالیت های این مرکز را برای زنان و دختران در معرض خطر اعلام کند. این یعنی تغییر نگاه این افراد از مجرم به قربانی و شناخت حقوق و روش صحیح برخورد با آنها.

دوم4- دوم، عمرانی خواستار راه اندازی این مرکز برای دریافت کمک خیرین شد. نکته مهم این است که خیرین عموماً به نیازهای این حوزه توجهی ندارند و یا حتی کمک به این افراد را از نظر شرعی قابل قبول نمی دانند که مقابله با این آسیب ها را دوچندان می کند.

15- سومین نکته مهم این نامه قسمت آخر است که سعید عمرانی خطاب به زاکانی یادآور می شود که حمایت از زنان آسیب دیده در درجه اول بر عهده نهادهای عمومی مانند شهرداری است و اکنون که اقدامات وی کافی نیست نباید با دیگرانی که کار می کنند دخالت کند. در این منطقه هستند.

نکته حائز اهمیت در این نامه این است که سعید عمرانی خطاب به زاکانی یادآور شد: کمک به زنان نیازمند بر عهده نهادهای مردمی مانند شهرداری است و اکنون که اقدامات وی کافی نیست، نباید مانع سایرینی شود که در این زمینه فعالیت می کنند. هستند


بیشتر بخوانید: اعتیاد زن و هزار درد پنهان / روز با زنان بی سرپرست + عکس


اگرچه این نامه به بررسی وضعیت مرکز خدمات زنان بی سرپرست در میدان شوش می پردازد، اما محتوای آن می تواند بخش مهمی از مانیفست تحول در قوه قضائیه و مجریه این بخش باشد.

مرکز خدمات زنان بی سرپرست نباید تعطیل شود

مرکز خدمات زنان بی سرپرست نباید تعطیل شود

دیدگاهتان را بنویسید