مرحله هفتم طرح کاشف ناجا

گروه عکس الف
4001029027

صبح امروز سه شنبه 28 دی ماه 1392 هفتمین مرحله از طرح کارآگاهی پلیس آگاهی با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس صوفیه در مرکز آگاهی این مرکز برگزار شد.

  منافع اقتصادی سفر بزرگ به روسیه چه بود؟

دیدگاهتان را بنویسید