مدیر برنامه و بودجه: تورم را کاهش داده ایم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: دولت علیرغم همه سختی ها برای تامین منابع مالی به وام بانک مرکزی متوسل نشده است. آینه عملکرد صحیح دولت کاهش نرخ تورم ۴.۵ و ۳.۵ درصدی در مهر و آبان است.

کاهش تورم در اقتصاد ایران

انجمن 24 – مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اگر دولت و بانک ها پایه پولی را افزایش ندهند و ثبات اقتصادی حاکم شود، سرمایه مردم اقتصاد را به حرکت در می آورد، با همه سختی ها، دولت از بانک ها وام می گیرد. بانک مرکزی نمی رود، آینه عملکرد خوب دولت کاهش 4.5 و 3.5 درصدی تورم در مهر و آبان است.

دیدگاهتان را بنویسید