مدیرعامل امداد خودرو سایپا برکنار شد

به گزارش تسنیم، پس از بررسی پرداخت حق ماموریت به مدیرعامل امداد خودرو سایپا، مدیرعامل این گروه خودروسازی به مدیرعامل سایپا یدک دستور داد تا موضوع را بررسی و مبلغ را به حساب شرکت امداد خودرو سایپا بازگرداند.

سید جواد سلیمانی همچنین محمد گودرزی، مدیرعامل امداد خودرو سایپا را برکنار کرد.

گفتنی است طی روزهای اخیر موضوع دریافت مبلغ 52 میلیون تومانی از مدیرعامل شرکت امداد خودرو سایپا به عنوان حق ماموریت در فضای مجازی منتشر شد و مدیرعامل سایپا دستور رسیدگی فوری به این موضوع را صادر کرد.

این حق مأموریت به دلیل سفر کاری به عراق و اجرای طرح ویژه کمک رسانی به زائران است.

گفتنی است مدیرعامل امداد خودروسایپا قبل از برکناری کل مبلغ را به حساب این شرکت بازگرداند.

دیدگاهتان را بنویسید