محتوای متن کتیبه جدید در نقش رستم هنوز مشخص نیست

حمید فدای روز شنبه (۲۵ دی) با اشاره به اینکه برخی از اخبار منتشر شده در یکی از خبرگزاری ها درباره محتوای این کتیبه یافت نشده و نام زرتشت در متن توسط کاشف تحریف شده است، گفت: تنها میراث تخت جمشید است. گزارشات وی کتیبه را دریافت کرده و هنوز گزارش کتبی تخصصی از متن کتیبه و مفاد آن از یاب به مرکز ارائه نکرده است که حاکی از صحت مندرجات کتیبه است، بنابراین محتوای پیشنهادی مورد تایید این کتیبه نیست. سایت.

فدایی گفت: به طور کلی با توجه به اهمیت فراوان کتیبه های تازه کشف شده، فرآیند انتشار اخبار مربوط به متن و محتوای آنها پس از تحقیقات واحد کتیبه بر روی پایه و اطلاع از جزئیات متن انجام می شود. این کتیبه ها و سایر تحقیقات «انتشار نتایج علمی در مراجع علمی رسمی و یا حداقل پس از دریافت تاییدیه چاپ آنها در مجلات تخصصی انجام خواهد شد.

مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید گفت: یقینا توجه به چنین فرآیندی در هنگام مطالعه کتیبه های نونوشته نه تنها موجب حفظ حقوق معنوی و علمی محقق و کاشف کتیبه می شود، بلکه از این اسناد مهم تاریخی نیز محافظت می کند. از خطرات زیر ناشی از انتشار مطالب نادرست: «هم غیرعلمی و هم ایجاد حساسیت غیر ضروری نسبت به کتیبه ها محافظت می شود و از خطر آسیب و تخریب جلوگیری می کند.

استاد زبان‌های باستانی و یکی از کارشناسان واحد کتیبه‌های تخت جمشید نیز در این خصوص گفت: هرگونه اظهارنظر در مورد محتوای این کتیبه‌های جدید از طریق رسانه‌های عمومی تا مستندسازی و بررسی دقیق کتیبه‌ها توسط زبان‌شناسی به تعویق می‌افتد. و کارشناسان کتیبه، کار پژوهشی مربوطه آماده چاپ بوده و مراحل پذیرش رسمی در مجلات تخصصی زبان‌شناسی و کتیبه‌ها و همچنین زمان و کیفیت نشریات تخصصی مرتبط انجام شده است. در مورد کتیبه ها قبلاً اخبار رسمی در مورد آنها توسط پایگاه جهانی تخت جمشید منتشر شده است.

درودی افزود: لازم است پژوهشگر یا محققین پس از اتمام مطالعه و طی مراحل بررسی و ارزیابی توسط کارشناسان و اخذ تاییدیه رسمی برای چاپ در مجلات تخصصی زبان شناسی نسبت به متن این گونه کتیبه ها اظهار نظر کرده و کتیبه را به تعویق بیندازند.

این کارشناس متون پهلوی با استناد به اخبار منتشر شده در خبرگزاری دیگری به نقل از کاشف کتیبه در 21 دی ماه گفت: نام زرتشت، پیامبر بزرگ ایران باستان در هیچ کتیبه ای دیده نمی شود. حتی شاهان و موبدان ساسانی مانند کارتیه از این نام در کتیبه های خود استفاده نمی کردند. با این حال ما مطمئن هستیم که آنها زرتشتی هستند.

درودی گفت: با توجه به اینکه این کتیبه توسط یاب به گونه ای مشاهده شده است که چندین کتیبه تدفین مستند شده است و با توجه به وجود تابوت های سنگی، صنعتگران و مقابر در محوطه، به نظر می رسد این کتیبه نیز جزو کتیبه ها باشد. “دفن شود.

این زبان شناس باستانی گفت: البته درستی و نادرستی این مقاله به زودی پس از مطالعه اولیه توسط کارشناس یافت کننده کتیبه و نقد محققین مشخص خواهد شد، بنابراین امیدواریم محتوای مفروض متن کتیبه به نتیجه برسد. در اسرع وقت با جامعه به اشتراک گذاشته شود «به صورت علمی ارائه شود.

وی یادآور شد: در اخبار منتشر شده به نقل از یاب کتیبه، صحبت از کتیبه هایی است که حاوی محتوای نجوم و محیط زیست است که آن هم بعید است و حداقل با توجه به اسناد فعلی که کم نیستند، ما کاتبان پهلوی را بشناسید.” در زیرنویس استفاده نشده است.

درودی گفت: بر اساس ماهیت دانشگاهی و علمی، محققین صادق باید قبل از خبرسازی و انتشار گسترده متن هر کتیبه، ابتدا صحت قرائت کتیبه را در مجامع علمی ثابت کنند و سپس اخبار مربوط به متن خود را. منتشر شود.”

دیدگاهتان را بنویسید