مجازات شدید برای مرتکبین؛ قطعی آب 5 ساعته و پرداخت 5 برابر تعرفه – خبر زنده

گروه ویدئویی A
4010404025

اتابک جعفری لر، رئیس لوله کشی کشور گفت: 65 درصد مردم تهران کم مصرف و مطابق با الگو هستند. آنها حدود 35 درصد بیشتر از مدل مصرف می کنند و فقط 5 درصد به اشتباه استفاده می شوند.

  نگهبان شیر از باغ وحش اراک محافظت می کرد

دیدگاهتان را بنویسید