لزوم تعویق بازگشایی مدارس تا فراهم شدن شرایط واکسیناسیون/فیلم

85269 456 خبر زنده

ضروری است بازگشایی مدارس تا فراهم شدن شرایط واکسیناسیون به تعویق بیفتد تا منجر به شیوع موج ششم کرونا نشود.

تعداد بازدید: 55

دیدگاهتان را بنویسید