قیمت سازمان نظام پزشکی ویزیت پزشکی در سال آینده

به گزارش ایسنا، تعرفه های پزشکی; اقتصاد سلامت کشور در دهه های اخیر دچار سردرگمی شده است. همانطور که برخی استدلال می کنند، از آنجایی که دولت ها باید اکثریت تعرفه های مراقبت های بهداشتی را بپردازند، سیاست کاهشی در قبال افزایش تعرفه های مراقبت های بهداشتی دارند و بنابراین همیشه تعرفه ها را غیرمنطقی تصویب می کنند. بنابراین تعیین تعرفه بر اساس قیمت خدمات غیرواقعی نیست و بنابراین معتقدیم تعرفه های غیرواقعی باعث کاهش کیفیت خدمات یا افزایش احتمال تخلف در تعرفه می شود. از سوی دیگر، برخی افزایش تعرفه‌های پزشکی را خطر افزایش هزینه‌ها و پرداخت‌های بهداشتی از جیب مردم می‌دانند که در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند منجر به کاهش تعداد افرادی شود که به دنبال دسترسی به این خدمات هستند. به خدمات پزشکی نیاز دارند و در نتیجه با افزایش جنون آمیز تعرفه ها مخالفت می کنند.

به گفته کارشناسان حوزه اقتصاد سلامت، بحث تعرفه های پزشکی درد مزمن نظام اقتصاد سلامت کشور است. این به این دلیل است که تعرفه ها در جایی تعیین می شوند که تصمیم گیرندگان اصلی خریداران خدمات هستند، نه ارائه دهندگان خدمات. در نتیجه آنچه به عنوان تعرفه خدمات درمانی در شورای عالی بیمه عنوان شده و برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است با هزینه واقعی خدمات فاصله زیادی دارد.

نظام پزشکی افزایش 60 درصدی تعرفه های پزشکی را در سال آینده پیشنهاد می کند
بر همین اساس دکتر رائی زاده مدیرعامل سازمان نظام پزشکی در نشست خبری که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، پیشنهاد افزایش 60 درصدی تعرفه جهانی تعرفه های پزشکی را مطرح کرد و گفت: بر اساس کار کارشناسی گفتیم جهانی است. .

وی تاکید کرد: در برخی حوزه های پزشکی 217 درصد رشد داریم. همچنین در حوزه هایی مانند تجهیزات پزشکی و فناوری 200 درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم 45 تا 50 درصدی ندارد. در بحث کالاهای مصرفی 130 درصد رشد کردیم، در بحث کارگری و دستمزد در برخی مراکز 57 درصد رشد کردیم و بعد از افزایش 10 تا 20 درصدی تعرفه صحبت می کنیم. این قابل قبول نیست. لازم به ذکر است که اگر در شرایط فعلی اداره ای بخواهد سر کار بماند، حتی بدون سود، بازدیدها باید حداقل 120 هزار تن و کمتر از آن باشد، به هیچ وجه امکان ارائه خدمات وجود ندارد.

رضازاده در ادامه سخنان خود گفت: «اگر این عدد از حدی کمتر شود، سازمان نظام پزشکی مخالف است. اگر افزایش تعرفه ها به این میزان محقق نشود، سازمان نظام پزشکی مخالفت کرده و مصوبه را امضا نمی کند.» موضوعی که البته واکنش ها و انتقادات گسترده ای را در پی داشت; به طوری که برخی شاهد افزایش تعرفه های پزشکی در سال های اخیر به حدی بوده اند که نه مردم توان پرداخت آن را دارند و نه بیمه ها.

در مجموع در جلسه اخیر شورای عالی بیمه برای تعیین تعرفه 1401 و پیشنهاد آن به دولت، سازمان نظام پزشکی نتوانست با شورای عالی بیمه به توافق برسد و نماینده این سازمان از امضای پروتکل خودداری کرد. بنابراین برای تعیین تعرفه های پزشکی 1401 باید منتظر ماند و دید دولت چه تصمیمی خواهد گرفت.

اما اخیراً مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در صفحه اینستاگرام خود جدولی با عنوان هزینه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1401 منتشر کرده و اعلام کرده است که طی برخی بررسی ها هزینه خدمات توسط سازمان نظام پزشکی محاسبه شده است. سازمان نظام پزشکی و برای معاونت رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه – بودجه اعزام شدند.

طبق این جدول تعرفه ویزیت پزشکان عمومی در سال 1400 مبلغ 527 هزار ریال بوده است. این در حالی است که هزینه این سرویس در سال 1400 بالغ بر 1318819 ریال و در نتیجه تفاوت تعرفه فعلی با هزینه این سرویس 150 درصد است. بر این اساس سازمان نظام پزشکی هزینه ویزیت پزشک عمومی در سال 1401 را یک میلیون و 846 هزار و 347 ریال برآورد و اختلاف قیمت 1401 تا 1400 را 40 درصد اعلام کرد.

همچنین تعرفه ویزیت متخصص در سال 1400 800 هزار ریال بوده است. این در حالی است که هزینه این سرویس در سال 1400 بالغ بر 1753526 ریال بوده و در نتیجه مابه التفاوت تعرفه فعلی با هزینه این سرویس 119 درصد است. بر این اساس سازمان نظام پزشکی هزینه ویزیت پزشک متخصص در سال 1401 را 2 میلیون و 454 هزار و 937 ریال محاسبه کرده و مابه التفاوت هزینه 1401 در مقابل 1400 در این خدمت را 40 درصد برآورد کرده است.

تعرفه ویزیت متخصص در سال 1400 940 هزار ریال بوده است. این در حالی است که هزینه این سرویس در سال 1400 بالغ بر 2104232 ریال بوده و در نتیجه مابه التفاوت تعرفه فعلی با هزینه این سرویس 124 درصد است. بر این اساس سازمان نظام پزشکی هزینه ویزیت پزشک متخصص در سال 1401 را 2 میلیون و 945 هزار و 925 ریال محاسبه کرده و مابه التفاوت قیمت 1401 از سال 1400 را 40 درصد اعلام کرده است.

همچنین بر اساس جدولی که مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی در زمینه هزینه های خدمات تشخیصی و پزشکی در سال 1401 منتشر کرده است، تعرفه خدمات «اتاق عمل فنی K» در سال 1400 1 030 000 است. ریال یعنی در حالی که هزینه این سرویس در سال 1400 مبلغ 2006900 ریال بوده است. در نتیجه تفاوت تعرفه فعلی با قیمت این سرویس 95 درصد است. بر این اساس، سازمان نظام پزشکی بهای تعرفه خدمات «اتاق عمل فنی K» در سال 1401 را به مبلغ 2910005 ریال محاسبه و اعلام کرده است که تفاوت قیمت سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 45 برآورد شده است. ٪. .

در عین حال تعرفه هتل برای مقاطع ویژه در سال 1400 مبلغ 43469000 ریال بوده است. این در حالی است که هزینه این سرویس در سال 1400 بالغ بر 63,875,269 ریال بوده و در نتیجه مابه التفاوت تعرفه فعلی با هزینه این سرویس 47 درصد است. بر این اساس، سازمان نظام پزشکی قیمت تعرفه ویژه هتل ها در سال 1401 را مبلغ 92 میلیون و 619 هزار و 140 ریال محاسبه کرده و تفاوت قیمت سال 1401 نسبت به سال 1400 را 45 درصد برآورد کرده است.

وضعیت هزینه های خدمات تشخیصی و پزشکی در سال 1401 در سایر خدماتی که توسط سازمان نظام پزشکی گزارش شده است را در جدول زیر مشاهده می کنید.

321984 خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید