قطع اینترنت در جامعه کرج 24

قطعی اینترنت در کرج

انجمن 24-به دلیل انجام عملیات کابل کشی، خطوط دیتای مشترکین این استان از ساعت 2 تا 14 روز جمعه قطع می شود.

پس از انجام عملیات کابل کشی، قطع اطلاعات مشترکین مجاز خواهد بود

  کل کشور؛ شیوع Omicron / نیاز به بیمارستان "پاسخ سریع" / مرگ 3 رقمی بسیار محتمل است

دیدگاهتان را بنویسید