قانون جدید ارث بردن دختر و پسر از مادر در سال جدید

با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات مربوط به وراثت، بهتر است قبل از هر اقدامی در خصوص انحصار وراثت از وکالتنامه انحصار وراثت استفاده کرده و سهم الارث را درخواست کنید تا سهم الارث خود را از دفتر ثبت الارث دریافت کنید. در کمترین زمان و هزینه..

سهم الارث در قانون چقدر است؟
قانون جدیدی در مورد نحوه تفکیک ارث دختر و پسر از مادر وجود ندارد. در قانون مدنی قانون ارث در سال 1307 در فقه شیعه تصویب شد. طبق قانون مدنی سهم دختر و پسر از اموال مادر برای پسر 2 سهم و برای دختر یک سهم است. قانون مدنی قانون اساسی در مورد قواعد ارث است. این قانون طبقات ارث و نحوه ارث هر طبقه را مشخص می کند.

طبق طبقات ارث، افراد طبقه اول ارث بر طبقات دوم و سوم اولویت دارند. در هر طبقه دو طبقه وجود دارد. در صورت وجود درجه اول، خویشاوند درجه دوم ارث نمی برد. اما در طبقات ارث اگر شوهر متوفی در هر طبقه ای باشد از میت ارث می برد. قانون ارث مرد یا زن بودن متوفی را تشخیص نمی دهد و همان قانونی است که در قانون مدنی در مورد ارث دختر و پسر از والدین آنها آمده است. کلاس های ارثی شامل موارد زیر است:

والدین متوفی، فرزندان و نوه ها
پدربزرگ و مادربزرگ، خواهران و فرزندان متوفی
عمو، عمو، عمه، خاله و بچه هایشان
نحوه تقسیم ارث مادری
طبق ماده 907 قانون مدنی، اگر مادر بمیرد و پدر و مادر او فوت کنند و او چند فرزند داشته باشد، ترکه به شرح زیر تقسیم می شود.

اگر مادر بچه داشته باشد فرقی نمی کند دختر باشد یا پسر. در این صورت تمام دارایی متوفی به فرزندش می رسد.
اگر متوفی زن و دارای چند فرزند باشد که همه آنها دختر یا همه پسر باشند، اموال مادر به طور مساوی بین دختر یا پسر تقسیم می شود.
اگر متوفی زن و دارای چند فرزند که تعدادی از آنها دختر و پسر باشند، سهم پسر از اموال مادر متوفی دو برابر سهم الارث دختر است.
بیشتر بخوانید: هزینه گرفتن وکیل طلاق چقدر است؟

311720 خبر زنده

سهم ارث دختر از مادر چقدر است؟
اگر متوفی زن و دارای یک دختر باشد، ترکه به شرح زیر تقسیم می شود:

اگر زن متوفی دختر داشته باشد تمام اموال میت به او می رسد.
اگر متوفی زن، مادر و دختر داشته باشد، سهم الارث مادر یک ششم ترکه میت و سهم الارث چهار ششم است. یک ششم از اموال باقی مانده به پنج، یک پنجم مادر میت و چهار پنجم دختر متوفی تقسیم می شود.
اگر متوفی زن و مادر و چند دختر داشته باشد سهم الارث مادر یک ششم و چهار ششم بین دختران به طور مساوی تقسیم می شود. یک ششم باقیمانده به پنج قسمت تقسیم می شود، یک پنجم مادر متوفی و ​​چهار پنجم دختران متوفی به نسبت مساوی.
اگر متوفی زن، مادر، پدر و دختر داشته باشد، یک ششم پدر و مادر و سه ششم دختر میت به ارث می‌رسد. مابقی ارث برای هر یک از والدین به پنج و یک پنجم و برای دختر سه پنجم تقسیم می شود.
اگر میت دارای همسر، مادر و پدر و چند دختر باشد، هر یک از پدر و مادر یک ششم و سهم دختران چهار ششم است.
اگر متوفی زن، مادر، پدر، دختر و پسر داشته باشد، سهم هر یک از پدر و مادر یک ششم اموال متوفی و ​​چهار ششم دختر و پسر است که سهم پسر دو برابر سهم است. از دختران ارث.
دلایل انتقال ارث
عواملی که موجب انتقال وراثت می شود در قانون مشخص شده است.

اولین قدم در انتقال ارث، واگذاری اموال به متوفی است. بین ورثه و متوفی رابطه سببی یا خویشاوندی وجود دارد.

قرابت نسبی موجب ارث و سبب و ازدواج دائم موجب ارث زوجین می شود. وارث نیز باید در زمان فوت متوفی زنده باشد. جنین در شکم مادر تا زمانی که زنده به دنیا بیاید از وارث خود ارث می برد. اگر وارث مسلمان باشد از کافر متوفی ارث می برد. اما کافر از مسلمان میت ارث نمی برد.

موانع وراثت
قانون موانعی که وارث متوفی را از ارث می برد شامل موارد زیر است:

قتل: اگر مردی وارث خود را عمدا بکشد از او ارث نمی برد.
لعان: در مورد لعان، زوجین ارث نمی برند. اما فرزندی که از سوی پدر طرد و نفرین شود از او ارث نمی برد.
نامشروع بودن فرزند: در صورت حرام بودن فرزند، ارث پدر و مادر به او تعلق نخواهد گرفت. اما ماده 884 قانون مدنی مقرر می دارد که طفل نامشروع نیز ارث می برد.
با وکیل ارث آشنا شوید
با توجه به اهمیت پرونده های ارث و ارث در مراجع قضایی، قبل از هر اقدامی در مورد پرونده ارث، بهتر است از مشاوره و اختیارات وکیلی استفاده شود که تمامی قوانین و مقررات ارث و ارث را کاملاً می داند و می داند. سوالات و مشکلات حقوقی خود را در مورد ارث و میزان ارث قانونی دختر و پسر با وکیل ارث در گروه هوداد بار مطرح کنید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشد.

دیدگاهتان را بنویسید