فناوران چه زمانی اتوبوس های برقی را می بینند؟

بالاخره تهرانی ها کی اتوبوس برقی می بینند؟

انجمن 24 – محمود طرفبا با اعلام ورود نسل جدید اتوبوس های برقی پیشرفته به ناوگان حمل و نقل عمومی گفت: حمل و نقل عمومی سودی ندارد. مردم تعیین می کنند و باید اقدامات لازم را برای ایجاد این تمایز بین هزینه ها و درآمد معقول برای سرمایه گذار انجام دهند.

وی با اشاره به مصوبه اخیر شورای شهر تهران مبنی بر تعیین حدود مشارکت دولتی-خصوصی در توسعه ناوگان حمل و نقل گفت: این مصوبه به ما کمک می کند تا به بخش خصوصی کمک کنیم و با حمایت خود سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری در این حوزه می کنیم. حمل و نقل.” آن را عمومی کنید.

طرفا با اشاره به اینکه در این مدل از قرارداد مشارکت دولتی و خصوصی روش جدیدی برای واگذاری تعریف می شود و سرمایه گذار با تزریق سرمایه خود به طرق مختلف از سوی شهرداری و دولت حمایت می شود، ادامه داد: آیا در بودجه دولتی وجود دارد یا هنر؟ 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر ما شرایط را برای سرمایه گذار از بخش خصوصی اقتصادی تر می کنیم با این کمک شرایط سرمایه گذاری اقتصادی تر می شود.

وی با بیان اینکه با این روش جدید سرمایه گذاری، اولین شرکت خصوصی وارد واردات اتوبوس های برقی با فناوری روز شد، افزود: قرارداد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی با 50 دستگاه اتوبوس برقی با این شرکت نهایی شده است. استفاده می شوند. در امتداد خط جمهوری بهارستان.

وی با بیان اینکه قطعات اتوبوس های برقی پس از ورود به کشور در داخل کشور مونتاژ می شود، افزود: تا سال آینده شاهد تردد اتوبوس های برقی با فناوری های روز در پایتخت خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید