فقط یک سوم فقیران ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند! / فیلم – خبر زنده

فقط یک سوم فقیران ایرانی تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند!  / فیلم

 – خبر زنده

تعداد بازدید: 0

انجمن 24- جالب اینجاست که 57 درصد از دریافت کنندگان کمک هزینه ایرانی از طبقه متوسط ​​و 8 درصد ثروتمند هستند، اما از یارانه 45 هزار تومانی چشم پوشی نمی کنند. از سوی دیگر بر اساس ضوابط طبقه بندی خانواده 9.3 میلیون خانوار فقیر شناسایی شده اند که از این تعداد تنها 2.8 میلیون خانوار یعنی 30 درصد از کل خانواده های فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.

آمارها نشان می دهد که تنها 34 درصد از خانواده های فقیر صاحب خودرو هستند و سهم آنها از مزایای سهام بیش از 82.5 درصد نیست.

  ارز ممتاز خرج میلیون ها غیر ایرانی شد! / دولت درد «جراحی اقتصادی» را کنترل کند - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید