عکس مختاب کرامتی در کنار پدر و مادرش!

مختاب کرامتی

انجمن 24- مختاب کرامتی یکی از فعالان اینستاگرام است اما در مجموع هیچ حاشیه ای وجود ندارد و مختاب کرامتی بیش از 2 میلیون دنبال کننده دارد و مختاب کرامتی به تازگی 51 ساله شده است. اما اگر مخاطب مختاب کرامتی باشید، متوجه شده اید که مختاب کرامتی کمتر از سنش است!

عکس مختاب کرامتی در کنار پدر و مادرش!

دیدگاهتان را بنویسید