علم و دانش در حد پایان نامه و مقاله ماند! – خبر زنده

محمد رشیدی در گفت و گو با «الف» ادامه داد: دلیل تمرکز مدیریت بر استفاده از محصولات دانش بنیان این است که محصولات دانش بنیان تولید فناوری هستند و بسیاری از مشاغل کلیدی را ایجاد می کنند که نیاز و نیاز به واردات داریم. ما از کشورهای خارجی هستیم، متکی هستیم که محصولات شرکت های دانش بنیان حذف شود و بتوانیم در داخل کشور تولید کنیم.

عضوهیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تولید دانش بنیان در بطن طیف وسیعی از محصولات در ابعاد مختلف و در همه زمینه ها قرار دارد و باید به آنها بها داده شود.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین باید دانشگاه ها را به سمت صنعت دانش بنیان ببریم.

رشیدی گفت: علم و دانش در دانشگاه ها در حد پایان نامه و پایان نامه باقی مانده و به محصول تبدیل نشده است.

رشیدی ادامه داد: نهادها و ارگان های مختلف و مجلس و دولت باید به طور جدی از شرکت های دانش بنیان و تولیدات آنها حمایت کنند تا محصولات آنها به محصول تبدیل شود و نیاز کل صنعت را برطرف کند.

وی افزود: ارائه بستر قانونی برای رونق صنایع و … برای استفاده از محصولات شرکت های دانش بنیان نقش مهمی دارد و البته قانون مصوب سال گذشته مجلس برای حمایت از شرکت های دانش بنیان می تواند کمک کند. در این زمینه زیاد است.

عضوهیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه امروز تولیدات دانش بنیان و استقبال داخلی از این تولیدات بسیار کم و ناچیز است. با وجود اینکه شناختی از تولید محصولات در زمینه های مختلف داریم، اما هنوز پیشرفتی نداشته ایم.

  سردار سلیمانی فقط متعلق به ایران نیست/ قاتلان او باید محاکمه شوند

وی تاکید کرد: اینکه این دانش در حال تبدیل شدن به یک محصول و منجر به اشتغال و کارآفرینی است موضوع مهمی است که هنوز در کشور ندیده ایم.

سخنگوی مجلس یازدهم گفت: قانون مصوب مجلس گام بزرگی در حمایت از شرکت های دانش بنیان برای رهایی از واردات است.
335333 خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید