علاءالدین با مجوز دادگاه در شهرداری تهران گشت زنی کرد

85795 984 خبر زنده
پاساژ علاءالدین که چندین سال پیش توسط شهرداری تخریب شد، اکنون مجوز دو طبقه دیگر از دادگاه صادر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید