عقب ماندگی صنعت فضایی کشور باید جبران شود

سخنگوی دولت:

برگزاری جلسه شورای عالی فضایی در ده سال آینده نویدبخش آینده روشنی برای فضای ایران است که می تواند در ارتقای کیفیت محیط زیست، مخابرات، مدیریت آب و کشاورزی، دریایی، هواشناسی و غیره موثر باشد.

انشاالله عقب ماندگی های کشور در سال های اخیر در صنعت فضایی جبران و از دانشمندان ایرانی در این زمینه حمایت شود.

311831 خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید