طرح رتبه بندی معلمان فردا در مجلس تصویب می شود

رتبه بندی معلمان

انجمن 24- علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در حاشیه جلسه کمیته آموزش و پژوهش مجلس به خبر گفت:

وی ادامه داد: یکی دیگر از دغدغه های نمایندگان ملت اجرای سریع رتبه بندی معلمان بود.

  فیلم یکی از ستون های ساختمان پایتخت که زیر فشار له شد! - خبر زنده

دیدگاهتان را بنویسید