شورای نگهبان بر لزوم توافق جمعی در قانون اساسی تاکید دارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، شورای نگهبان به مناسبت ۲۱ آذرماه سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی بیانیه ای صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

به نام خدا

انقلاب مردم ایران برای سرنگونی حکومت طاغوت و استقرار احکام شرعی با هدایت اقتدار دینی منجر به ایجاد مفاهیم جدیدی در حوزه حکومت داری شد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی شد. و در پرتو آموزه های دینی تعریف شده است.

یکی از مهم ترین نکات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای طراحی مسیری نو برای ایجاد نظام سیاسی بر اساس احکام و آموزه های شرعی، نقش و مبنای ویژه ای برای ایجاد و تأثیرگذاری افراد در عرصه سیاسی آنان تلقی می شود. سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی. با ایده حکومت داری مبتنی بر نظریه امام و امت، خطی کشیده شد تا همه نظریه هایی که معتقد بودند حکومت دینی جنبه مردمی ندارد، باطل شود.

بر این اساس، در رویکرد قانون اساسی و تحقق امکانات مغفول مانده آن، باید به نقش و تأثیرگذاری مردم در تحقق اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران در تمامی عرصه های زندگی عمومی توجه ویژه شود.

شورای نگهبان یاد و خاطره همه جانباختگان تصویب و تحقق اهداف قانون اساسی را گرامی می دارد و به روح مطهر حضرت امام خمینی (ره) و ارواح مطهر شهدا به ویژه شهید دکتر بهشتی که نقش ایشان در معماری قانون اساسی مشروطه است، استقبال می کند. جمهوری ایران ضروری است. ; به عنوان نهادی برای تضمین، حراست و دفاع از ارکان جمهوریت و اسلام قانون اساسی؛ وی با گرامیداشت دوازدهمین خطر، سالروز تصویب قانون اساسی، بر ضرورت اجماع جمعی و حرکت همه نهادهای اصلی بر اساس و چارچوب الزامات و ضوابط قانون اساسی و توجه ویژه به ظرفیت های انسانی در همه ابعاد تاکید کرد. .

دیدگاهتان را بنویسید